در طراحی و اجرای اسکیچرز متل قو، در زمستان 95 سعی شد با توجه به فضا از کانسپت اسکیچرز پیروی شود. البته کانسپت های برندهای معتبر هرسال بروز می شوند و در حال حاضر تغییر کرده است.

نمونه کارهای مشابه