سبک کار ستون و دستک هست و یکی از مقرون بصرفه ترین مدل های تجهیزات فروشگاهی.

در این مدل، چیدمان کاملا دست خودتتان هست و با توجه به تغییر فصل و تغییر سایز لباس، ارتفاع آویز لباس ها را م یتونید تغییر بدهید.

پروژه های مرتبط