رگال دیواری

اگر بخواهید با کمترین هزینه، کاربردی ترین رگال را داشته باشید حتما این مدل رگال را به شما پیشنهاد میکنیم.

رگال های دیواری مدل های مختلفی می توانند داشته باشند به طور مثال: می توانند  30 سانت از دیوار فاصله بگیرند یا به دیوار بدون فاصله نصب شوند و با دستک های بین ستون ها، متناسب با فصل و عرضه کالاهایتان جابحا شوند. تنها ایرادی که  این مدل میشه دارد، نصب ستون هاست که باید به دیوار و یا کف زمین پیچ شوند و هیچ خود ایستایی ندارند.

پروژه های مرتبط