ترکیب رگال چوبی و استیل

مهمترین مزایای رگال استیل سیلور نسبت به طلایی در پرداخت خط برش و خالجوش هست. مناسب برای افرادی که حساسیت زیادی برای دکورشان دارند چون کار کاملا تمیز و بدون ایراد خواهد بود.

پروژه های مرتبط