طرح و اجرای رگال های این پروژه که متاسفانه تصاویر کمی ازش هست به درخواست کارفرما به دور از کانسپت جهانی انجام شد و الویت با کاربردی بودن رگال بود. در این فروشگاه به مساحت پنجاه متر مربع از ترکیب رگال های مختلف مانند رگال استیل متحرک، رگال چوبی، رگال آهنی با رنگ کوره ای مشکی، رگال سقفی استفاده شد.

پروژه های مرتبط