در طراحی و اجرای این فروشگاه سعی شد از کانسپت اصلی پیروی شود و یکی از مدل های اسپرت رگال هست. فنس لوزی شکل کار شده در رگال به اسپرت بودن این مدل رگال کمک شایانی کرده است.

پروژه های مرتبط